Bodrum Tarihi

Bodrumun_TarihiEski adı Halikarnassos olan ve Türkçe “Halikarnas” olarak okunan Bodrum’un geçmişi çok eskilere dayanmakla birlikte oldukça zengin bir tarihçeye sahiptir. Geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Bodrum’da, şuanda küçük kayalık ada olan yer önceden ilk yerleşim yerlerinden biriydi. Orada Aziz Petrus’un kalesi bulunuyordu ve zamanla şehrin de adı önce “Petrium” sonra “Petrum” ardından “Potrum” ve son olarak da Bodrum olarak şekillenmiştir.

M.Ö. 5’ci yüzyılda yaşamış olan ve “Tarihin Babası” olarak tanınan Herodot, Halikarnas’ta doğmuştur. Herodot, Bodrum kalesini ilk inşa edenler olduğu tahmin edilen Dorlar’ın, Peleponez’in doğu kıyılarında Trözen’den geldiğini yazmıştır.

Tarihçiler, Harikarnas’ın temellerinin nereye dayandığı hakkında çok az bilgiye sahiptirler. Halikarnas hakkındaki ilk bilgiler M.Ö. 7.y.y.’a dayanır. Halikarnas, Heksapolis-Dor Konfederasyonu’na bağlı altı üyeden biriydi. Ayrıca karada Knidos şehri, Kos adası ve Rodos üzerindeki üç şehir de bu üyeler arasındaydı.

Bu şehirleri kurmak, oraya sonradan gelerek çevreyi önceki sakinleriyle paylaşmak zorunda kalan Dorlar için hiç de coaly değildi. Karyalılar olarak bilinen bölge yerlilerinin yoğun ve şiddetli saldırılarından kendilerini korumak zorundaydılar. Eski tarihçiler, Karyalıların Yunanlılar’a miğferlerinin üzerindeki sorgucu nasıl takacaklarını ve önceleri omuz hizasına savrularak kullanılmakta olan kalkan kabzasını nasıl kullanacaklarını öğrettiklerini yazmışlardır.

Tarih araştırmacılarının bile Bodrum’un geçmişi ile ilgi olarak tek bir kaynaktan yola çıkarak kesin bir bilgiye ulaşması mümkün değildir. Çünkü eski adı Halikarnassos olan Bodrum’un ilk temellerinin atıldığı yerin neresi olduğuna dair derinlemesine bir bilgi maalesef yoktur. Dolayısı ile Bodrum tarihte birçok badire atlatmış olup geçmişten günümüze gelene kadar güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş hatta daha da güzelleşerek günümüze kadar ulaşmıştır. İçinde barındırdığı tarihi güzelliklerini hala koruyan ama her bir noktasında geçmişin izlerini yansıtan Bodrum günümüzün en gözde tatil beldelerinden biridir. Öyle ki sadece Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ile Bodrum her yıl dolup taşmaya devam ediyor.